Elhelyezés és mozgatások

       Hiába van a legkorszerűbb kollektorunk, ha egy szomszéd épület, vagy egy magas fa fél napon át leárnyékolja! Nem fog megfelelően  működni, lassan fog megtérülni az ára, és ezzel az esetleges érdeklődőket is elkedvetlenítjük. Aki tehát napkollektort jól látható helyre szerel, előtte legalább azt mérje fel, hogy mikor van szüksége az összegyűjtött  napenergiára.

Meghatározható időszakú igény esete:

Egész éves, egész napos vagy meghatározhatatlan időszakú igény esetei:
Egy kis nappálya-geometria

Alapadatok:

Első következtetés / Az első és második alapadatból:

Ha a keresett nap sorszámát n-nel jelöljük, akkor a deklináció függvénye:

Még két fontos jellemzőre van szükségünk:
napmagasság: mo: a Nap szögmagassága a horizont felett
azimut: ao: a Nap felé mutató egyenes függőleges vetületének a déli iránnyal bezárt szöge
A mindenkori napmagasságot a naptári dátum, a földrajzi szélesség és a helyi idő függvényében tudjuk meghatározni:
A hozzá tartozó azimut a deklináció, a napmagasság és a helyi idő ismeretében:
ahola napkollektor felállítási helyének földrajzi szélessége, jelen esetben 47o,
az időszög, reggel 6-kor -90o, egy óra alatt 15 o-kal nő, tehát délben 0o, d.u. 4-kor 60o.
Második következtetés / A harmadik és negyedik alapadatból:
Harmadik következtetés :
De :
Tájolási szögek:

       Miután meghatároztuk a Nap mindenkori égbolti helyzetét megadó koordinátákat ( napmagasság= mo; azimut= ao ), szükségünk van még a napkollektorunk irányítottságát jellemző szögekre.

Ha a kollektor lejtőszöge, akkor a kollektor normálisának ( a kollektor síkjára merőleges egyenes ) a vízszintessel bezárt szöge, tehát . A kollektor-normális függőleges vetületének a déli iránnyal bezárt szöge , tehát ha a kollektorunk délre néz, akkor 0o, ha keletre vagy nyugatra akkor 90o .

       Meg kell még határozni azt a szöget, amit a napsugár és a kollektorunk normálisa bezár, ugyanis ennek a szögnek a cosinusa szorzóként csökkenti a kollektor napsugárzásra merőleges vetületi képét. Ennek következtében a felé érkezõ napsugárzás táblázatból kereshető értékét is szorzóként csökkenti az általa felvehetõ energiamennyiségre.

A gömbháromszögi cosinustétel segítségével felírható a keresett  szög cosinusa:

Lehet méretezni a hőcserélőket !
 
 
vissza: Tartalom
Kis-Pap László / 2000-2003
tovább: A tároló