Néhány szó az atomenergiáról

        A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség adatai szerint jelenleg a világon az atomreaktorok összesen 2100 terawattóra elektromos energiát állítanak elő  (1.050.000 terajoule), s ez a mennyiség az ezredfordulóig csak 11-13 %-kal fog bővülni, annak ellenére, hogy a villamos áram iránti kereslet ezen idő alatt több mint 20 %-kal emelkedik. Ebben a tendenciában két tényező játszik szerepet. Az amerikai Three Mile Island reaktorának, valamint Csernobil erőművének balesete nyomán nagyon kedvezőtlenné vált az atomerőművek társadalmi megítélése, az emberek egyszerűen félnek a lakóhelyük közelében található atomerőművektől, Európában népszavazások következtében kb. tíz félkész atomerőmű- -építkezést állítottak le. A másik ok a világ villamos energia iparában zajló privatizáció, ami megszünteti a korábbi évek nagy és tőkeerős monopóliumait, és egyre inkább piaci verseny bontakozik ki. Ilyen környezetben az óriási beruházást igénylő, sokáig épülő és sokára megtérülő atomerőművek helyett a figyelem inkább a gáz-, kőolaj-, és szénerőművek felé fordul. Az iparág szakértői szerint a következő évtizedekben elsősorban Délkelet-Ázsiában növekszik igen nagy mértékben az energiahiány. 1993-ban Ázsiában 14 új reaktor állt építés alatt, és továbbiak vannak a tervezés stádiumában, Kelet-Európában 18, Latin-Amerikában öt, India és Pakisztán területén pedig hat erőmű épül.

        A fejlett országokban az előzőekkel ellentétes irányzat érvényesül. Az USA 1979 óta nem épített atomreaktort, de óriási földgázkészletei és a már említett baleset miatt nem is tervezi. Ausztráliában most sincs, de nem is lesz ilyen erőmű. Nyugat-Európában már megépítették a feltétlen szükséges erőműveket, és a tiltakozások miatt újak építésébe nemigen kezdenek, az Afrikai kontinensen pedig összesen két atomerőmű található, azok is Dél-Afrikában, itt sem terveznek új erőművet. Az egyetlen szem előtt lévő terület sajnos éppen a Kelet-Európai erőművek biztonságának fokozása. A nem túl jó állapotban lévõ erőművek rekonstrukciója a szűkös anyagi források miatt elég mérsékelt érdeklődést váltott ki az iparág vállalatai között, így a kidolgozott segélyprogramok végrehajtása egyelőre késik. Kivételt jelent ezek közül a paksi erőmű, amelynek biztonságát hazai és külföldi szakértők is kiemelkedőnek tartják. Az ország villamos energia igényének több mint 43 %-át ez az erőmű biztosítja. A kiégett fűtőelemek elhelyezése azonban nálunk is problémás. A másik nagy problémakör a véges élettartamú reaktortartályok rekonstrukciója .

Kapcsolódó olvasnivalók:
Vajda György:Energetika és fenntartható fejlõdés / Természet Világa,132. évfolyam, 8. szám, 2001. augusztus /
 
vissza: Tartalom
Kis-Pap László / 1995; 2002
tovább:  A napsugárzás